CAREER.

Here should be a catchy slogan.

But we don’t focus on slogans. We focus on people.

You decide to start a new job because of money, prestige and self-development opportunities. However… Are those values the only motivating factor? We are sure that our team members stay longer thanks to friendly atmosphere and good organizational culture. Thanks to PEOPLE. Contact Hero is the opposite of a rat race. It is all about partnership, honest conversations, constructive comments. Here you can feel safe and develop your skills. When you’ll go to work, you won’t be frustrated, but you will just think: "cool that I'm going to see them again".

APPLY.

Fill in the form and start the adventure with Contact Hero:

Position:

Name

Surname

Email

Phone number

Attach your CV

Obviously the real hero in our company needs to be prepared for various situations. How would you respond to following messages? Your answers should be polite and classy:

1. "I don’t like your tone."

2. "What a charming voice… Let’s get coffee together sometimes."

3. "Am I talking with a superhero?"

Your ideas (get numbers to your answers):*

* - optional field

Filling in the form means that you agree to the processing of your personal data for the purposes of the current recruitment process run by CONTACT HERO.

Wiem, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz, że mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, dokonanego na jej podstawie przed jej wycofaniem.

Więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych. ▾

Informujemy, że zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia PE i RE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (RODO):

  1. administratorem moich danych osobowych jest ContactHero Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul. Legionowa 28 lok. 308, 15-281 Białystok, NIP: 9662112576 (ADO),
  2. celem przetwarzania jest zatrudnianie, organizacja procesu rekrutacji, wybór odpowiedniego kandydata,
  3. podstawą prawną przetwarzania przez Administratora moich danych osobowych w celach wskazanych powyżej jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO - jako zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
  4. odbiorcami moich danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Administratora,
  5. moje dane osobowe zostaną usunięte niezwłocznie po zakończeniu procesu rekrutacyjnego, jeśli moja kandydatura nie zostanie wybrana. W przypadku wyrażenia odpowiedniej zgody, moje dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora w terminie roku od dnia zakończenia procesu rekrutacji (na potrzeby przyszłych rekrutacji) i po tym terminie zostaną przez niego usunięte, w przypadku braku wyrażenia dalszej zgody na ich przetwarzanie w tym celu,
  6. posiadam prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
  7. mam prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa - gdy uznam, że przetwarzanie danych przez Administratora narusza przepisy obowiązującego prawa,
  8. podanie moich danych osobowych jest dobrowolne, natomiast konieczne w celu wzięcia udziału w procesie rekrutacji. Jestem świadomy/a, że brak zgody jest równoznaczny z brakiem możliwości uwzględnienia mojej kandydatury w procesie rekrutacyjnym.

YOUR MESSAGE HAS BEEN SENT